Terve voimistelija -luento osana Gymnaestradaa 11.6.

23.5.2022

 

Terve voimistelija -luento Gymnaestradassa 11.6.2022 klo 14-16, Messukeskuksessa, Tähtien salissa

Urheiluvammatutkimukset ovat tuoneet viime vuosina paljon uutta tietoa vammojen ehkäisymahdollisuuksista. Vammojen ehkäisy lähtee liikkeelle valmentajan valinnoista ja riskien tunnistamisesta.

Monet vammat, etenkin polvi-, nilkka- ja selkävammat uusiutuvat herkästi. Tutkimusten mukaan vammojen ehkäisy voidaan aloittaa jo lapsuus – nuoruusajan urheilussa. Monipuolinen, järkevästi rytmitetty harjoittelu sekä yleisten liiketaitojen ja kehonhallinnan kehittäminen ovat avainasemassa vammojen ehkäisyssä.

Valmentajalla on ratkaiseva rooli urheiluvammojen ehkäisyssä. Valmentajan vastuulla on tunnistaa ja ennakoida urheilusta, ympäristöstä ja urheilijan yksilöllisistä ominaisuuksista esille nousevia riskejä ja puuttua niihin ajoissa.

Systemaattinen liikuntavammojen ehkäisy lisää terveitä harjoittelu- ja kilpailupäiviä urheilu-uralle sekä luo vankempaa pohjaa elinikäiselle liikunta-aktiivisuudelle ja -myönteisyydelle.

Koulutuksen tavoitteet:

-        Lisätä valmentajien tietoutta yleisimmistä kasvuun liittyvistä vammoista

-        Korostaa nuoren urheilijan terveyttä edistävän ja vammoja ennaltaehkäisevän harjoittelun merkitystä osana urheilijan kokonaisharjoittelua

-        Antaa konkreettisia esimerkkejäjoilla arvioidaan urheilijan liikehallintaa arjessa

-        Antaa vinkkejä terveyttä edistävistä ja vammoja ennaltaehkäisevistä tukiharjoitteista

Kouluttajana toimii Veli-Matti Talonen. Hän on Terve urheilija -ohjelmassa työskentelevä fysioterapeutti, joka toimii pääsääntöisesti 8-14-vuotiaiden valmennustehtävissä.

 

Lisätietoa Terve Voimistelija -hankkeesta löydät täältä.